דצמ 302014
 

גם לאחר המלחמות עם הפולנים, שהביאו להרחבת שטחה של ממלכת רוסיה כלפי מערב, לא שינו הרוסים את הקו המתנגד לכניסת יהודים לתחומי הממלכה. בהסכמי השלום הבאים שנכרתו עם פולין, בשנים 1678 ו-1686, ניתן חופש תנועה לסוחרי שתי הארצות "להוציא את היהודים". ועם זאת, הסתמנה חדירה מחודשת של יהודים, סוחרים בעיקר, מאוקראינה המערבית לאוקראינה המזרחית, שסופחה לרוסיה. כאן לא הופעלו ההגבלות החמורות על כניסת היהודים, וכאן זכו להגנת ההטמנים הקוזקים, שהיו מעוניינים בשיקום אזורי הספר.