דצמ 302014
 

בוילנה השתתפו היהודים באימוני שדה לצורך הגנה, מחוץ לחומות העיר. האומנים המאוגדים בחברות בעלי-המלאכה ניצלו את שעת הכושר והתנפלו על היהודים. הפעם נחלצו דווקא הסטודנטים של הסמינריונים הדתיים לעזרת היהודים. היהודים פנו אל המלך, יאן סובייסקי, וזה דרש ממועצת העיר לקיים את זכויות היהודים.

בקרקוב נידון למוות אחד ממנהיגי הסטודנטים הישועיים על חלקו בייזום פרעות ביהודים ביום גריגור הקדוש (13 במרס), לאחר שהמלך התערב בעניין. הקהילה היהודית המקומית ביקשה והשיגה חנינה לסטודנט.