דצמ 302014
 

מספר היהודים בממלכה נאמד בכ-90 משפחות אנוסים לשעבר. גם יורשו של צ'רלס, ג'ימס השני, שהחזיק בקתוליות, המשיך במדיניות ההגנה על היהודים. סוחרים יהודים בבורסה, שנאסרו באשמת אי-השתתפות בתפילה הנוצרית, שבה חייבים כל סוחרי הבורסה, שוחררו בפקודת המלך, בטענה כי אבד הכלח על החוק המחייב השתתפות כל הסוחרים בבורסה בתפילה זו.