דצמ 302014
 

במלחמה העזה עם התורכים בלט תפקידו של סוכן הכספים שמואל אופנהיימר מהיידלברג בגיוס ההון למימון פעולות המלחמה; בזכות פעילותו קיבל מעמד של "סוכן הקיסר" ומלווה ראשי לאוצר המלכות. לאחר הסרת המצור התורכי על וינה, התקבץ ישוב יהודי קטן סביב משפחת אופנהיימר ובכך התחדשה הקהילה היהודית בעיר הבירה.  עד שנות השלושים של המאה ה-18 הגיע מספר היהודים ל- 4,000 נפש, כמספרם לפני הגירוש ב-1670. רוב היהודים בעיר לא זכו במעמד של ישיבת קבע או שנחשבו בלתי-חוקיים.