דצמ 302014
 

נצחונה של אוסטריה במלחמה נגד התורכים והשתלטותה על שטחי הונגריה הרעו את מצבם של היהודים שנהנו עד כה משנות שלווה וביטחון תחת שלטון התורכים. יהודי בודפשט (אופֶן) השתתפו באופן פעיל בהגנת העיר לצד התורכים. על כך נענשו קשה עם כיבושה בידי ההבסבורגים. רבים נהרגו, האחרים נמלטו או גורשו. למדיניות הדיכוי של ההבסבורגים הקתוליים נוספה שנאת האוכלוסיה המדיארית, שלא סלחה ליהודים את תמיכתם בתורכים. מבין היהודים שגורשו מבודפשט היו שמצאו מקלט באחוזות המגנטים ההונגריים הגדולים. ביניהם בלט הרוזן אסתרהאזי, שקלט ברצון את הפליטים היהודיים והניח יסוד להקמת שבע קהילות יהודיות חדשות, באייזנשטט ובעיירות הסמוכות לה, והעניק להם ב-1690 כתב-זכויות ואוטונומיה מלאה.

אייזנשטט הפכה עד מהרה למרכז היהודי השני בחשיבותו אחרי פרסבורג, שם שכנה הקהילה היהודית הגדולה בהונגריה.