דצמ 302014
 

נוכח התחדשות התסיסה האנטי-יהודית בווילנה, הזהיר המלך, יאן סובייסקי, את העירונים כי יעניש את העיר בכל חומר הדין אם תפקיר את יהודיה בידי המון פורע.

דצמבר– המון מוסת התנפל על הרובע היהודי בפוזנאן. תושבי הרובע התגוננו בנחישות והדפו את הפורעים, במשך שלושה ימים. קהילת פוזנאן הנהיגה יום חג (ה' כסלו) לזכר הניצחון.