דצמ 302014
 

פרידריך הראשון (שהיה למלך פרוסיה ב-1701) ממשיך את מדיניות קודמו, הקורפיריסט הגדול, כלפי היהודים ובנימוק של "טובת הממלכה" הוא דוחה את כל הדרישות הבאות מחוגי הבורגנים ואנשי הכנסיה לגרש את היהודים או להגביל את פעילותם. אך הוא מגדיל את הנטל הכספי על היהודים בתמורה לזכות הישיבה והחסות הניתנת להם ברחבי הממלכה.