דצמ 302014
 

במץ הנהיגה הקהילה היהודית לימוד חובה חינם (תלמוד תורה) לכל ילדי הקהילה, עד גיל 14.