דצמ 302014
 

קהילה אשכנזית נפרדת הוקמה בצד הקהילה הספרדית, עם בית-קברות משלה. ב-1706 חל פילוג בקהילה האשכנזית, כאשר פלג בהנהגת מרקוס מוזס, חתנה של גליקל מהמלין, הקים בית-כנסת משלו. היהודים הספרדים לא ראו בעין יפה את כניסתם של האשכנזים, הן על רקע תרבותי והן על רקע מעמדי. רוב המשפחות הספרדיות נמנו על מעמד הסוחרים הגדולים; לא כן האשכנזים, שבקרבם מרובים היו הסוחרים הזעירים, שעסקו ברוכלות ושוטטו בין ערי השדה. היו יהודים אשכנזים שהשתקעו בערי הנמל – פורטסמות, ליברפול, בריסטול, פלימות. חיכוכים בין הספרדים לאשכנזים החלו עוד בשנות ה-70', עם התחלת חדירתם של יהודים אשכנזים. תלונותיהם של הספרדים גרמו לכך שמועצת העיר לונדון קיבלה החלטה ב-1677, שלא להתיר כניסת יהודים "בלי הון הגון".