דצמ 302014
 

פטר הגדול דחה פנייה מצד יהודי אמסטרדם להתיר פעילות של סוחרים ובעלי-מלאכה יהודים בממלכה, בדומה למדיניות הדלת הפתוחה שהנהיג פטר כלפי זרים בני המערב כדי לזרז את פיתוחה של רוסיה, באמרו: "האמינו לי – עדיין לא הגיעה השעה לקרב את שני העמים. אמרו ליהודים, שאני מודה להם על הצעתם ומבין כמה טוב היה לקבלה; אבל אם ישבו בין הרוסים אהיה מוכרח לנוד לגורלם."