דצמ 302014
 

בקייב נאלץ הצאר פטר להתערב בכוח כדי לדכא את התקוממות הסטודנטים באקדמיה המקומית כנגד שלטונות העיר שדרשו מהם להפסיק את ההתנפלויות על היהודים המגיעים לעיר מן הגבול הפולני, לרגל מסחרם.

בחבלי הספר האוקראינים, שסופחו לרוסיה, התחדש הישוב היהודי קמעה-קמעה, בעיקר בכפרים.