דצמ 302014
 

התנועה השבתאית תרמה לארץ-ישראל את גל עליית "החסידים", בהנהגת יהודה חסיד וחיים מלאך, שהביאו לארץ כאלף עולים (יש הקובעים את מספר העולים שהגיעו לארץ בכ-200 עד 300 איש) . חבורה נוספת של שבתאים, בהנהגת ר' אברהם רוויגו (Rovigo, 1650-1713), הגיעה מאיטליה ב-1702. רוב העולים בגל של שנת 1700 לא נקלטו בירושלים והפכו לנטל על הקהילה היהודית הוותיקה. הם לוו כספים בריבית קצוצה מן המוסלמים ומשלא עמדו בתשלום חובותיהם גורשו רבים מהם מירושלים וחובותיהם הוטלו על הקהילה כולה, הן האשכנזית והן הספרדית. סכנת כליה איימה על הקהילה היהודית בירושלים. כל המאמצים לגייס את הכספים העצומים שנדרשו לתשלום חובותיה של הקהילה ולהשיג הסכם עם הנושים לא עלו יפה. בשנת 1720 שרפו הנושים את החצר האשכנזית ואת בית-הכנסת. הקהילה האשכנזית חדלה להתקיים בירושלים.