דצמ 302014
 

בית כנסת חדש הוקם בבאוויס מרקס (Bevis Marks) בלונדון לצרכי הקהילה הספרדית הגדלה.