דצמ 302014
 

בעיירה גורודניה, צ'רניגוב, נרקחה עלילת דם, נוסח פולין, כנגד פונדקאי יהודי. הפרשה חיזקה את דעתו של הצאר פטר כי אין לעודד כניסת יהודים לתחומי הממלכה.