דצמ 302014
 

אוגוסט– בפקודת המלך הוצבו משקיפים נוצרים בבתי-הכנסת של היהודים ברחבי הממלכה, כדי להשגיח על סגנון התפילה של היהודים, מחשש של השמעת גידופים כלפי הנצרות. נאסר על היהודים ללחוש או לרקוק במהלך התפילה. צעדים אלה ננקטו לאחר שבפרסומיהם של יהודים מומרים שוב עלו ההאשמות כלפי היהודים, שהם מפגינים בוז כלפי אמונת הנוצרים בתפילותיהם.