דצמ 302014
 

סערה התחוללה סביב דרשה שנשא חכם דוד נייטו (1728-1654), רב הקהילה הספרדית בלונדון, שבה תקף את התפיסה הדאיסטית המפרידה בין אלוהים לבין הטבע, ונתפרשה כתמיכה בהשקפתו של שפינוזה המזהה את אלוהים עם הטבע. עם זאת נודע נייטו בפרסומיו נגד התורות השבתאיות וכנגד אותם חוגים מקרב האנוסים ששבו אל היהדות, שהתקשו לקבל את תכתיביה של היהדות ההלכתית. בזכות תמיכתו התקיפה בהשקפות היהדות הרבנית, יצא להגנתו גם רב הקהילה האשכנזית.