דצמ 302014
 

המצור הממושך שהטילו הטוניסאים על טריפולי הסב סבל רב ליהודים בתוך כלל האוכלוסיה. עם התבססות שושלת הקארמנלים בשלטון חלה הטבה גם במצב היהודים.