דצמ 302014
 

בוונציה יצא לאור חיבורו האנציקלופדי של טוביה בן משה כהן (1729-1652), "מעשה טוביה", בעברית, ובו תיאור של מדעי זמנו – רפואה, בוטניקה, גיאוגרפיה, אסטרונומיה, תיאולוגיה.

ערכים אישיים
  1. טוביה בן משה כהן (1729-1652) נולד במץ, בן רב, קיבל חינוך תורני בפולין. למד רפואה בפרנקפורט (היה אחד משני הסטודנטים היהודיים הראשונים שהתקבלו ללימודים באוניברסיטה גרמנית) ובפדואה שבאיטליה. שימש כרופא חצר בתורכיה. בגיל 62 עלה לירושלים להקדיש שארית חייו ללימוד תורה. הוא נודע גם בביקורתו העזה כנגד העיסוק בקבלה בקרב היהודים והנטייה הגוברת לשגות באמונות טפלות. מכמה בחינות ניתן היה לראות בטוביה כהן אחד המבשרים של תנועת ההשכלה בקרב היהודים.