דצמ 302014
 

הצאר העניק רשיון ליהודים לקיים מסחר סיטוני בקייב ובכך נתאפשרה התפתחות ישוב יהודי בקייב.

במסעי המלחמה שלו נגד השבדים, בתחומי פולין, נהג הצאר לגבות סכומי כופר כבדים מן הקהילות היהודיות שתחת שליטתו. במקרה אחד פעל בתקיפות כנגד מעשי ביזה והתנפלות מצד חיל המצב הרוסי בעיר מסטיסלב על היהודים.