דצמ 302014
 

המלך פרידריך הראשון, עם עלייתו לשלטון (1713), יוזם חקיקה שתכליתה להסדיר את מעמד היהודים ולרסן את גידול מספרם בברלין ובממלכה. "תקנת היהודים" התירה להם לרכוש בתים בברלין (אך מספרם לא יעלה על 120 בתי-אב), לעסוק במלאכות ולפתוח חנויות, בתמורה לתשלום של 8,000 טאלרים. מאידך גיסא, זכות הישיבה תעבור בירושה רק לבן יורש אחד. לבן שני תותר הישיבה רק אם יהיה בעל הון של 1,000 טאלרים לפחות, ומהם ישלם 50 טאלרים עבור הזכות. בן שלישי יחוייב בסכומים כפולים מאלה.