דצמ 302014
 

מאז פקודת הגירוש של 1394 היתה ממלכת צרפת אסורה בכניסת יהודים. פקודה זו חודשה ב-1615 על ידי לואי ה-13. צרפת התרוקנה מיהודיה במשך המאה ה-14 וה-15, בד בבד עם התרחבות הממלכה וחיזוק כוחה של המלוכה. ריכוזים יהודיים קטנים נשארו בדרום הארץ, קודם כל באביניון ובקרפנטרה, שבשליטת האפיפיור. שם נעצרה מדיניות הגירושים של מלכי צרפת. היהודים שבחסות הכס הקדוש נהנו מביטחון יחסי, אך סבלו ממגבלות שנועדו בעיקר לבודד ולהבדיל בינם לבין האוכלוסיה הנוצרית. אנוסים שהגיעו לבורדו ולערי פרובנס, לאחר גירוש פורטוגל, חלקם שבו ליהדות ויצרו מוקד יהודי-למחצה חשאי חדש בדרום צרפת. לאמתו של דבר חידשו שם את הישוב היהודי.