דצמ 302014
 
ערכים אישיים
  1. משה לוין גומפרץ (Gumpertz), בנקאי, מונה כפרנס ראשי ((Oberaeltester של יהודי ברלין והממלכה, האחראי לגביית מסי הקהילות היהודיות.