דצמ 302014
 

מס הגולגולת המושת על הקהילות היהודיות בפולין הוכפל על פי החלטת הסיים הפולני ונקבע בסכום של 220,000 זהובים פולנים. המס על יהודי ליטא נקבע ל-60,000 זהובים.