דצמ 302014
 

מרידה נוספת כנגד האימאם אלמהדי מוחמד הגיעה עד שערי צנעא ופגעה קשות ביהודים שהתגוררו בשכונה מפורזת מחוץ לחומות העיר.