דצמ 312014
 

לקהילה היהודית הגדולה בסלוניקי (כ-25,000 נפש) הצטרפו מהגרים חדשים, מקרב אנוסי פורטוגל. הם כונו "פרנקים". כיוון שלא היו חייבים במסים לשלטונות, סירבו תחילה ליטול חלק בתשלום מסי הקהילה. לאחר זמן קיבלו עליהם את הדין והפכו חברים מלאים בקהילה.

סלוניקי היתה מרכז חשוב של השבתאים ("דנמה", כפי שכונו בפי המוסלמים). הקהילה השבתאית מנתה אלפים. בראשה עמד ברכיה, בנו של יעקב צבי, שנחשב בזמנו לגלגול שני של שבתי צבי.