דצמ 312014
 

הקהילה היהודית בירושלים נקלעה למשבר כלכלי וחברתי חמור בעקבות חורבן החצר האשכנזית. רבים יצאו את העיר ואת הארץ, ביניהם חכמים ושליחים שיצאו לגייס תרומות ולא חזרו.