דצמ 302014
 

נוכח הקובלנה המתגברת כנגד ריבוי היהודים בברלין, ממנה המלך "ועדת יהודים" חדשה, שתפקידה לפקח על מספרי היהודים בממלכה ועל מסיהם.