דצמ 312014
 

יולי. ההטמן של רוסיה הקטנה (אוקראינה), סקורופדסקי, הודיע כי בהתאם לפקודת הצאר יש לגרש את יהודי הארץ תוך שלושה חודשים. יזמה זו נתקלה בהתנגדות חלק ניכר מן האצולה המקומית שראו ברכה בהתיישבות היהודית באחוזותיהם.