דצמ 312014
 

מושל תורכי חדש הגיע לירושלים והטיל מיד על הקהילה היהודית תשלום מס בסך 91,000 גרושים. רק השתדלות פרנסי הקהילה היהודית בקושטא הביאה לביטול הגזירה.