דצמ 312014
 

תושבי סמולנסק מחו בפני הסינוד הקדוש בפטרבורג על כי היהודים, בראשות חוכר המכס ברוך בן ליב, בונים בית-כנסת בעיירה זווירוביץ, בקרבת סמולנסק. הסינוד הקדוש הורה להרוס את בית-הכנסת והמליץ לגרש את יהודי המקום. פקודה זו בוצעה בשנת 1727. אז גורש החוכר ברוך בן ליב וכל מקורביו אל מעבר לגבול.