דצמ 312014
 

שליח מיוחד, ר' משה בכר שמואל מיוחס, יצא מירושלים לקושטא כדי לבקש את התערבות הקהילה היהודית המבוססת שם למען תושבי ירושלים הכורעים תחת נטל החוב לנושים המוסלמים, ירושת הקהילה האשכנזית שהתפוררה. בהנהגת ר' מרדכי אלפאנדארי, מפרנסי הקהילה בקושטא, שהיו לו מהלכים בקרב השלטונות, הוחל בפעולה מאורגנת למען יהודי ירושלים.