דצמ 302014
 

שנות בצורת קשה בפאס. רבים מתו ברעב. כאלף מיהודי העיר התאסלמו. תופעה זו חזרה על עצמה במקומות שונים בעתות חירום, כאשר התאסלמות נראתה כמוצא האחרון ליהודים במצוקה. על פי ההלכה לא נחשב האסלאם כעבודה זרה וההתאסלמות נראתה חמורה פחות מאשר ההתנצרות.