דצמ 312014
 

שנות בצורת ורעב בתימן. האימאם מחלק חיטה להמונים הרעבים, אך מתנה חלוקת מזון ליהודים בהמרת דת.