דצמ 302014
 

ביזמת העירונים של אמרספורט (Amersfoort ) הוחלט להנהיג תעודת יושר, שבאמצעותה יוכלו היהודים לקנות להם זכות ישיבה בערי השדה. בערים שונות – כמו כרוניגן ואוטרכט – נמנעה ישיבת יהודים, שהיגרו להולנד מגרמניה, פולין וליטא, בשנים 1713-1710, נוכח ריבוי מקרי שוד שהתרחשו בסביבה ואשר יוחסו לנוודים יהודיים. פרנסי הקהילות היהודיות היו ממונים על הפקת תעודות היושר והם היו הערבים להתנהגותם הטובה של המהגרים היהודים. סמכות זו חיזקה עד מאד את מעמדם של הפרנסים, לפחות כלפי החדשים מקרוב באו. מקומות שבהן נטו היהודים לשמור על הפיצול ביניהם, לפי ארצות מוצאם חויבו בדרך כלל על ידי השלטונות להתחבר לקהילה אחת. בעוד שהספרדים התרכזו באמסטרדם, רוב המתיישבים בערי השדה היו אשכנזים. כמה משפחות אשכנזיות בלטו בעושרן: בועז בהאג, גומפרץ בנימיכן ובאמרספורט, כהן באמרספורט. רוב היהודים האשכנזים עסקו ברוכלות, או בסחר בקר. הם דיברו יידיש ומן הבחינה התרבותית היו תלויים לגמרי בקהילות היהודיות בגרמניה ופולין.