דצמ 312014
 

אפריל. המועצה החשאית העליונה פרסמה בשמה של הצארית קתרינה ה-1 פקודה האומרת כי יש לגרש את כל היהודים היושבים באוקראינה. פקודה זו נתמלאה אך בקושי, בשל חיוניות הסחר היהודי.