דצמ 312014
 

הקהילה היהודית באיסטנבול נטלה עליה לפרוע את חובותיהם של יהודי ירושלים ולצורך זה הונהג מס שבועי לגולגולת, שהושת גם על הקהילות היהודיות האחרות ברחבי האימפריה. הקהילה היהודית באיסטנבול הפכה למרכז תמיכה בירושלים ושאר ערי הקודש בארץ-ישראל. דרכה עברו גם כספי התרומות והנדבות ממזרח אירופה. הוקם מוסד מיוחד – "ועד פקידי ארץ-ישראל בקושטא" – לארגון התמיכה בישוב היהודי בארץ-ישראל ולפיקוח על חלוקת כספי התרומות שם ועל פעילות השד"רים מארץ-ישראל.