דצמ 312014
 

ביזמה משותפת של השלטונות העותמניים ושל הקהילה היהודית בקושטא יצאו שני שליחים לירושלים למצוא פתרון לשאלת חובותיהם של יהודי ירושלים. שליחות זו הניבה הסכם להסדר החובות ("פשר"), לפיו יוחזר חוב בסך 60,000 גרוש בתשלומים קבועים במשך עשר שנים. על ביצוע ה"פשר" היתה אחראית הקהילה היהודית בקושטא. לשם כך הוקם בקושטא גוף בשם "ועד פקידי ירושלים בקושטא", שריכז בידיו סמכויות נרחבות כדי לייעל ולהבטיח את גיוס התרומות ואת זרימת הכספים שגויסו למען ירושלים בקרב הקהילות היהודיות בעולם, לפקח על פעולת השד"רים, ואף להבטיח ניהול תקין של ענייני הקהילה היהודית בירושלים. ועד פקידי קושטא הפך לגוף המנהל בפועל את ענייני הישוב היהודי בארץ-ישראל במשך המאה ה-18.