דצמ 302014
 

שני אחים, חיים ויהושע רייציס, תושבי לבוב, הואשמו בהדחת מומר לחזור בו מהמרתו. הם נידונו למיתה אכזרית. אחד האחים שלח יד בנפשו בכלא ובשני בוצע גזר-הדין במלוא חומרתו.