דצמ 312014
 

הסולטן אחמד השלישי (1730-1703) הוציא צו הפוקד על היהודים המתגוררים ברחוב שוק הדגים למכור את בתיהם ולעקור משם, כדי לא לטמא את הרחוב שבו ניצב המסגד בו התפללה אם הסולטן.