דצמ 312014
 

היתר הסחר ליהודים הורחב וכלל גם את מחוז סמולנסק. תוך שנים אחדות התפשט היתר זה על כל שטחי רוסיה הלבנה