דצמ 302014
 

עלילת דם בפוזנה. נתגלתה גווית תינוק באחד מימי הפסח וחוגי הכנסיה יזמו חקירה ומשפט ומעצר עשרות יהודים, רובם מנכבדי הקהילה. שנים מן הנחקרים שעונו קשות מתו. בית הדין דן למיתה שבעה איש והטיל על הקהילה קנס עצום. הפרשה היכתה הדים בפולין ומחוצה לה. המלך אוגוסטוס ה-3 נקרא להתערב. לאחר חקירה חוזרת זוכו הנאשמים ושוחררו (1740). הוחלט להפריד בין הקהילה היהודית לבין אוכלוסי העיר בפוזנה, באמצעות חומה שתקיף את השכונה היהודית. נאסר על היהודים להתרועע עם הנוצרים ובעיקר עם ילדים נוצריים, וכן נאסר על רופאים יהודיים לטפל בחולים נוצריים – וכל זה כדי לצמצם את הסיכון להתפרצות עלילת דם נוספת.