דצמ 302014
 

אוגוסטוס ה-3 הורה למנוע מעבר יהודים שגורשו מערי שלזיה, בפקודת הקיסר האוסטרי,  לתחומה של פולין.