דצמ 312014
 

בפקודת הקיסרית אנה איבנובנה גורשו מאה ושלושים משפחות של יהודים, שהתיישבו באוקראינה במשך הזמן שחלף מאז פקודת הגירוש של שנת 1727. הסתננות יהודים לתחומי הספר של הקיסרות הרוסית לא פסקה, תודות לעובדה שכניסת סוחרים יהודים לירידים הגדולים היתה מותרת. גם בעלי האחוזות נתנו חסות לפונדקאים ולחוכרים יהודים.