דצמ 302014
 

אף שהוכרה זכות ישיבתם של היהודים באנגליה, מאז ימי קרומוול ( Cromwell )מעמדם החוקי היה כשל "נתיני המלך"; ישיבתם היא ארעית ואין הם נחשבים כאזרחים לכל דבר. זכות ההתאזרחות נמנעה מכל אלה – קתולים, יהודים ודיסידנטים – שלא יכלו להישבע שבועה אנגליקנית.

ב-1740 נתקבל "חוק המושבות" המעניק זכות התאזרחות (כלומר, ביטל את הצורך בשבועה אנגליקנית) ליהודים המתגוררים במושבות האמריקאיות משך שבע שנים לפחות.