דצמ 312014
 

הקיסרית החדשה, ייליזבטה פטרובנה (1761-1741) הוציאה כנגד היהודים פקודת גירוש כללית חדשה. מועצת העיר ריגה ומחוז לפלנד הגישו עצומה לסנט הקיסרי להתיר המשך כניסת סוחרים יהודיים לירידים, כיוון שהם מהווים גורם חשוב בסחר החוץ של הממלכה. הסנט נטה להמליץ על תיקון הפקודה, אך הקיסרית עמדה בתוקף על החלטתה, כי "איני רוצה לקבל כל תועלת ורווח מאת שונאי ישו הנוצרי".