דצמ 302014
 

כיבוש שלזיה בידי פרידריך השני, מלך פרוסיה, סיפח המוני יהודים לממלכה; אלה המשיכו להחזיק בזכויותיהם הישנות ולא הוחלה עליהם החקיקה היהודית הפרוסית. ועם זאת, יזם פרידריך השני הקמת מוסד "רב ראשי" ליהודי שלזיה, כחלק ממגמה ברורה של הממשל לצמצם את האוטונומיה היהודית ולהגביר את שליטת הממשלה על הקהילה היהודית.