דצמ 302014
 

יהודי עיר הספר קאמיניץ-פודולסק גורשו (להוציא החוכרים היהודיים שנהנו מהגנת האצולה המקומית) בלחצם של העירונים והכמרים ועל פי המלצת ועדת החקירה שמינה המלך לדון בגורלם של היהודים שהתיישבו כאן לא מכבר.

יולי.  בפשמישל התפרעו תלמידי בית-הספר הישועי, פרצו לבית-הכנסת, ניתצו את ארון-הקודש, קרעו את ספרי התורה, היכו ופצעו רבים מן המתפללים; אחר כך פרצו גם לבתי יהודים ובזזו אותם.