דצמ 302014
 

בעיר זסלב בחבל ווהלין נאסרו ארבעה יהודים באשמת רציחת קבצן נוצרי שקפא בסערת שלג. הם עונו קשות, עד ששנים מהם הודו באשמה. כולם נידונו למיתה אכזרית ביותר.