דצמ 302014
 

בעירה שפטובקה נידונו והוצאו להורג שני יהודים על פגיעה בדת הנוצרית.

בעיירה דונאי-גורוד ניצלו שלושה יהודים מעלילת דם, תודות להתערבותו של ההטמן יוסף פוטוצקי, שהקפיד על חקירה מדוקדקת; זו העלתה כי אין אפשרות להוכיח את אשמת היהודים, "אף שידוע כי היהודים משתמשים בדם נוצרים".