דצמ 312014
 

קבוצה של עשרות קראים, בהנהגת שמואל בן אברהם הלוי, עלו מדמשק והתיישבו בירושלים. הקהילה הקראית הקטנה התנהלה בחסות הקהילה הספרדית. היחס אליהם היה בדרך כלל סובלני ופקידי קושטא טיפלו גם בענייניהם ותמכו בהם.